Ad voorne putten online dating Messenger chat live chat sex


06-Aug-2017 19:36

ad voorne putten online dating-62

Wap wab sex

Deze krant was in die periode bij abonnement en los verkrijgbaar.In de loop van 2004 bleek dat uitgeverij PCM het Algemeen Dagblad wilde versterken met regionale edities, onder andere door een betere koppeling met de kopbladen Rijn en Gouwe en De Dordtenaar. Terzelfder tijd had uitgeverij Wegener plannen om in Zuid-Holland een aantal regionale titels samen te voegen.Na een kort hoofdredacteurschap van Oscar Garschagen, die de titel op de voorpagina voorzag van 'Nederlands populairste kwaliteitskrant', werd ombudsman Willem Ammerlaan in een periode van grote onrust op de redactie gevraagd de nieuwe hoofdredacteur te worden.Ammerlaan herstelde de rust, maar hield vast aan de afspraak met de raad van bestuur dat hij niet langer dan maximaal twee jaar als hoofdredacteur wilde aanblijven en na veertig journalistieke dienstjaren met pensioen zou gaan.Het aantal gedwongen ontslagen bleef beperkt tot vier à vijf vanwege een aangeboden regeling.

ad voorne putten online dating-79

Male malay webcam

Het is voor abonnees niet mogelijk te kiezen voor een editie. Pluygers werd de uitgever, Jan Schraver de eerste hoofdredacteur. In 1964 werd de krant, die tot dan toe was uitgegeven door de Nieuwe Rotterdamsche Courant NV, overgenomen door de Nederlandse Dagblad Unie (NDU), ontstaan uit het samengaan van de NRC met het Algemeen Handelsblad.

Vervolgens moest alles op de schop: er moesten nieuwe redactieafdelingen worden gevormd, er moest een nieuwe lay-out komen, en drukprocedé en distributie moesten in verband met de overgang naar 22 edities op tabloidformaat ingrijpend veranderd worden. Een dag daarvoor kreeg ook de website van het AD een nieuw uiterlijk.

Onmiddellijk na de fusie verloor de nieuwe krant tienduizenden lezers.

Buiten de gebieden van de regionale kranten bleef de landelijke editie van het Algemeen Dagblad bestaan.

Het duurde tot eind mei/begin juni 2005 voordat alle plannen rond waren en overeenstemming met redactieraden, ondernemingsraden, vakbonden en NMA was bereikt.

Na de fusie met zeven regionale kranten op 1 september 2005 wordt de hele krant op tabloidformaat gedrukt.